วิธีการสั่งซื้อ
อัตราค่าจัดส่ง
0-1 kg. = 80 บาท
1.1 - 2.0 kg. = 100 บาท
2.1 - 3 kg. = 150 บาท
3.1 - 4 kg. = 200 บาท