ติดต่อเรา

บริษัท นัตตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หมายเลขผู้เสียภาษี 0105548125698

สนญ. : อาคารศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ ห้องเลขที่ 3P12 ชั้น3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สาขา(00001) : อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น3 ห้อง3057 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Tel : 091-813-2742
Email : Nuttyitshop2018@gmail.com
Line ID : NUTTYITSHOP